De wereld van Nijntje

Missie

Ruimte voor eigen fantasie en vrij tekenen
We willen kinderen meer ruimte geven voor hun eigen fantasie in culturele instellingen en openbare ruimtes. En natuurlijk willen we ook ouders inspireren kinderen thuis gelegenheid te bieden om vrij te tekenen.
Dit sluit aan bij de groeiende behoefte aan plekken waar jonge kinderen, liefst met ouders, spelend kunnen leren.

Ontmoetingsplek families
Met de reizende Kunstspeeltuin 'de wereld van nijntje' beogen we cultuurhuizen en kunstencentra in de provincie Utrecht een impuls te geven om een ontmoetingsplek te worden voor een groot en breed familiepubliek. Jonge kinderen kunnen in de nog te realiseren permanente kunstspeeltuin in hun eigen stad en buurt regelmatig en actief aan cultuur deelnemen. Door zijn of haar verhaal te vertellen of beeld toe te voegen aan een steeds wisselende inhoud.