De wereld van Nijntje

Werkwijze

Fantasie en tekenen
Kunstspeeltuin 'de wereld van nijntje' is zo ingericht dat de fantasie van het kind geprikkeld wordt. Er kan gespeeld worden met de illustraties en verhalen van nijntje in kinderboekhuisjes. We maken van een twee-dimensionale wereld een drie-dimensionale speelplek. En er is een tekenatelier waar de wereld van nijntje aangevuld kan worden met verhalen en tekeningen uit de eigen leefomgeving. Of waar je heerlijk woest kunt krassen, ontspannen spelen met kleurtjes, zoeken naar vormen of troostend mag krabbelen.

Samen leren
We stimuleren uitwisseling in beeld en taal tussen kinderen onderling en tussen het kind en een volwassene. Een kind kan hier leren door samen te experimenteren en te onderzoeken. Het Huis van Aristoteles is er met kunstenaars aanwezig die de kinderen bij dit proces begeleiden en volwassenen vragen de kinderen ruimte te geven. De inrichting lokt samenwerking en samen spelen uit.

Vanuit de ogen van het kind kijken
Het is onze intentie dat ook volwassenen in Kunstspeeltuin 'de wereld van nijntje' plezier hebben! Zodat zij weer een beetje kind worden door vanuit de ogen van nijntje en hun kind naar de wereld te kijken en samen met hun kind ontspannen te spelen en te tekenen.